Đóng

Hợp đồng dịch vụ

Bảo dưỡng tàu biển

Xử lý và làm sạch bề mặt vỏ tàu và các máy móc thiết bị trên tàu, giảm 1/2 thời gian so với các quy trình bảo dưỡng vở tàu trước đây

Bảo dưỡng cầu đường sắt

Làm sạch bề mặt của các kết cấu thép trên cầu và thực hiện các công đoạn chống gỉ cho các kết cấu thép của cầu. Cam kết chống gỉ sét trong thời gian 6 tháng.

Sản phẩm làm sạch dùng cho Gia đình

Các sản phẩm phục vụ cho việc làm sạch thiết bị và dụng cụ trong gia đình, dễ dàng thao tác sử dụng và không gây độc hại như các sản phẩm thông thường