Đóng

28 / 09 2016

Tiềm năng Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam

Tiềm năng SXSH ở Việt Nam có thể thấy từ những lợi ích đạt được tại 5 nhà máy hoàn tất kim loại đã tham gia chương trình trình diễn áp dụng SXSH do Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam triển khai (2003 – 2004). Các công ty tham gia chương trình SXSH đã xây dựng được 122 cơ hội SXSH, trong

số đó có 103 giải pháp đã được thực hiện trong thời gian diễn ra chương trình. Phân nhóm các giải pháp được biểu thị trong hình 5 dưới đây.

bang-5

 

Thực hiện các giải pháp SXSH đã đề xuất, các công ty tham gia chương trình đã thu được những kết quả tích cực cả về kỹ thuật/ môi trường và kinh tế thông qua việc giảm định mức tiêu hao đầu vào tại tất cả các công ty.

Hình 6 cho biết các lợi ích kỹ thuật thu được tại các công ty.

bang-6

 

Do việc giảm tiêu hao các loại nguyên nhiên liệu đầu vào các công ty đã thu được lợi ích kinh tế như sau:

Tối thiểu (Đồng) Tối đa (Đồng)
Tổng đầu tư 25.000.000 212.000.000
Tiết kiệm dự tính mỗi năm 72.775.000 2.589.690.000

Mặt khác, SXSH không chỉ giúp giảm được chi phí sản xuất mà còn có thể góp phần bảo vệ môi trường. Qua quá trình triển khai chương trình SXSH tại các công ty, tiêu thụ tài nguyên mỗi năm dự tính giảm:

  • Hóa chất: 36 tấn
  • Nước thải: 129.000 m3
  • Điện: 1.000 MWh
  • Dầu FO: 3.100 lít
  • DO: 58.000 lít
  • Khí đốt hóa lỏng (LPG): 66.000 lít
  • Phát thải CO2: 1.118 tấn

Bên cạnh các lợi ích về mặt số lượng, các công ty tham gia còn nâng cao được chất lượng sản phẩm (theo phản hồi từ phía khác hàng). Chương trình không chỉ tiết kiệm được ngân quỹ cho công ty, góp phần bảo vệ môi trường mà còn làm thay đổi thái độ của người công nhân trong sản xuất.

Tóm lại, hoạt động hoàn tất sản phẩm kim loại tại Việt Nam có tiềm năng đáng kể trong cắt giảm tiêu  hao các loại đầu vào và giảm các dạng phát thải.

Bảng 7 tóm tắt tiềm năng SXSH trong chương trình.

bang-7

Tin tức Liên quan