Đóng

27 / 09 2016

Văn Hóa

Văn hóa doanh nghiệp


Mục tiêu chiến lược: Nguồn nhân lực tài năng, một doanh nghiệp hàng đầu, thương hiệu lớn
Trong lĩnh vực  xử lý bề mặt kim loại phải tạo lợi thế độc đáo của riêng mình và trở thành một đối tác chiến lược của các Công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới để tạo ra lợi thế công nghệ và lợi thế giá trị, thương hiệu công ty và sản phẩm trở thành các phân đoạn thị trường hàng đầu tạo ra đẳng cấp và danh tiếng trên toàn thế giới.

Giá trị cốt lõi: Teamwork
Giá trị, ý nghĩa của “Teamwork ” :
Tạo nguyên tắc và các giá trị, chia sẻ những khó khăn và rủi ro, chia sẻ kết quả với sự quan tâm  và tìm kiếm sự tăng trưởng và phát triển chung.

Để “Teamwork ” như là khái niệm cốt lõi của hệ thống
Tinh thần làm việc :

● Kinh doanh không ngại khó khăn

● Luôn đi tiên phong

● Mối quan hệ làm việc theo nhóm.
Nguyên tắc làm việc:

●  Phát triển nhân viên theo định hướng

●  Giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp

●  Tài năng phải đi cùng nhân phẩm

●  Xử lý công việc nhanh nhẹn, linh hoạt
Tăng cường quan hệ:
●  Tất cả các cổ đông đoàn kết với nhau để tạo ra một nền tảng vững chắc

●  Tất cả các nhân viên làm việc với nhau để tạo ra thương hiệu xuất sắc

●  Liên kết với các đối tác để tạo ra thị trường sản phẩm

●  Doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hợp tác với nhau để tạo ra môi trường cho sự phát triển chung

●  Kết hợp cùng với cộng đồng để tạo ra một xã hội văn minh và tiến bộ

Giới thiệu Liên quan